AELC – hội đồng thi TOEIC tại Clark

AELC được công nhận là hội đồng thi TOEIC chính thức tại thành phố

Clark, Philippines bởi ETS.

Bạn có thể đăng ký tham dự các kỳ thi TOEIC chính thức mỗi tháng tại

văn phòng của nhà trường.

Mỗi tuần các học viên AELC sẽ được thực hiện bài thi thử tại khu vực tổ

chức thi chính thức, thông qua đó học viên có thể làm quen với tâm lý

phòng thi và đạt được điểm số cao hơn ở kỳ thi chính thức.

Chỉ có ba hội đồng thi TOEIC chính thức tại Luzon, Philippines tọa lạc

ở Manila, Baguio, Clark (AELC). Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết

tại trang chủ HOPKINS.

Hãy đăng ký tham gia khóa học TOEIC đảm bảo tại AELC TOEIC để đạt

được số điểm cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *