Category Blog_Vietnamese
Home

Blog_Vietnamese

22 Aug

Học viên Nhật Bản tại AELC

READ MORE
22 Aug

Cơ sở vật chất AELC General English Center

READ MORE
19 Mar

[HỌC TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN NGỮ] IELTS WRITNG

Trong bài thi IELTS, phần thi viết sẽ bao gồm 2 phần nhỏ là hai bài viết thuộc các dạng nhau. Yêu cầu cho phần Task 1 sẽ là khác nhau giữa các dạng bài thi IELTS. Bài thi IELTS được chia làm hai dạng khác nhau cho các mục đích khác nhau. Dạng IELTS […]

READ MORE
19 Mar

[HỌC TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN NGỮ] IETLS WRITING #2

Tiếp theo loạt bài viết về IETLS Writing, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn tiêu chuẩn của bài thi IELTS về sự mạch lạc và sự liên kết trong phần thi IELTS Writing. Sự mạch lạc ám chỉ sự trôi chảy trong hành văn ở các bài viết của các bạn. […]

READ MORE