Chương trình đào tạo ngắn hạn tại Trường Đại học Sungkyunkwan năm 2016.

Chúng tôi là Trường Anh ngữ AELC tại Clark, Philippines.
Đây là thông báo đầu tiên của năm 2016!
AELC đã có một thõa thuận hợp tác với Trường Đại học Sungkyunkwan đối với khóa học “Foreign Languages”.
Sáng sớm ngày 02 tháng 01 năm 2016, các học viên Trường Đại học Sungkyunkwan bắt đầu tập trung và bay đến Philippines để bắt đầu khóa học 4 tuần của họ tại AELC với hi vọng sẽ có những tiến bộ vượt bậc trong kỹ năng Tiếng Anh.
Đây là khóa học thứ hai tính từ năm ngoái của Trường Đại học Sungkyunkwan tại AELC.
Sau đó, Trường Đại học Sungkyunkwan sẽ tiếp tục hợp tác với AELC trong chương trình đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn trong suốt kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *