Cơ sở vật chất AELC General English Center


Đây là một vài hình ảnh mới nhất của Trường Anh ngữ AELC cơ sở General

Training Center. AELC vừa mới chuyển đến một tòa nhà mới, học viên có thể

được sống trong một môi trường tốt hơn với nhiều cây xanh và cơ sở vật

chất tiện nghi.

Cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn học viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *