[HỌC TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI BẢN NGỮ] IETLS WRITING #2

Tiếp theo loạt bài viết về IETLS Writing, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn tiêu chuẩn của bài thi IELTS về sự mạch lạc và sự liên kết trong phần thi IELTS Writing.

Sự mạch lạc ám chỉ sự trôi chảy trong hành văn ở các bài viết của các bạn. Bên cạnh đó thì quan điểm của bài viết cũng phải có sự logic, cấu trúc trình bày phù hợp, rõ ràng và dễ hiểu. Sự liên kết chú trọng vào việc sử dụng các liên từ – những từ giúp liên kết, thống nhất các luận điểm, ý kiến và nhấn mạnh mối quan hệ giữa các câu trong đoạn và giữa các đoạn trong bài viết với nhau. Do đó, tiêu chuẩn cho điểm về phần này sẽ là đánh giá bài viết của các bạn cũng như khả năng liên kết thông tin và luận điểm trong bài.

Ví dụ về một chủ đề: “Bạn nghĩ thế nào về việc Việt Nam có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân”. Với đề tài như vậy, trước hết bạn cần phân tích được đề tài, đưa ra các đặc điểm tốt, đặc điểm không tốt của việc sở hữu nhà máy điện hạt nhân như:
Đặc điểm tốt:
– Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
– Năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng ổn định, lâu dài và có năng suất cao
Đặc điểm hạn chế:
– Cần lao động trình độ cao để xây dựng và vận hành
– Không tự chủ động được nguồn năng lượng
– Môi trường làm việc độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh.
– Ảnh hưởng lớn tới môi trường và sức khỏe cộng đồng nếu năng lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài.

Như vậy, các bạn có thể thấy các ý kiến, luận điểm được sắp xếp một cách mạch lạc. Khi triển khai ý sẽ có sự logic và dễ dàng liên kết với nhau để tạo ra được một bài viết chất lượng.

Tóm lại, việc liên kết các câu trong đoạn và các đoạn trong bài viết là rất quan trọng trong bài thi IELTS Writing. Sự mạch lạc và liên kết chặt chẽ cùng cách triển khai bài viết theo các ý thật logic sẽ là điểm cộng cho các bạn trong phần thi IELTS Writing này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *