Học viên Nhật Bản tại AELC

Một trong những ưu điểm nổi bật khi học tập tại AELC là môi trường đa

quốc tịch.

Bạn sẽ thấy các bạn học viên người Nhật thường rất tích cực và dễ chịu.

Khi mới tiếp xúc, có thể bạn sẽ hơi lúng túng, nhưng qua một thời gian,

bạn sẽ dễ dàng thân thiết kết bạn, cùng nhau đi du lịch và tham gia

rất nhiều hoạt động khác.

Hãy đăng ký một khóa học Anh văn tại AELC, để trãi nghiệm và hiểu biết

hơn về văn hóa các nước bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *