Lưu ý các học viên sử dụng thẻ Citibank.

Nhiều học viên có rất nhiều thắc mắc liên quan đến việc rút tiền và đổi tiền trước khi học tại Philippines.
AELC xin được lưu ý đến các bạn học viên: Ngân hàng Citibank (các học viên sử dụng chủ yếu Thẻ của Ngân hàng này để rút tiền tại địa phương) sẽ ngưng hoạt động vào tháng 4/2014.

Đối với các bạn học viên chuẩn bị nhập học tại Philippines, hãy chuẩn bị các loại thẻ rút tiền khác như Cirrus, Plus, Maestro,…

Cảm ơn các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *