Thõa thuận hợp tác giữa Đại học Sungkyunkwan – Khoa Y Dược và AELC.

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2015, Trường Anh Ngữ AELC và Khoa Y Dược thuộc Trường Đại học Sungkyunkwan đã ký thõa thuận hợp tác với nội dung duy trì mối quan hệ và sự hợp tác rộng rãi giữa hai cơ sở giáo dục. Thông qua đó, sinh viên Khoa Y Dược đại học Sungkyunkwan sẽ tham gia chương trình đào tạo ngôn ngữ tại Trường Anh ngữ AELC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *