AELC_VN

28 November 2017

No Comments

Home Review_Vietnamese

Tina – học viên đến từ Đài Loan

Tina – học viên đến từ Đài Loan

*Tiếng Anh Phía Dưới – English Below*
Khi tôi quyết định sang Úc, tôi không nghĩ đến việc học tiếng Anh ở Philippines.
Bạn tôi nói với tôi, nếu tôi muốn tìm một công việc tốt ở Úc, tôi cần phải cải thiện tiếng Anh, vì vậy tôi bắt đầu tìm một trường anh ngữ.

Lần đầu tiên, tôi tìm được một trường Anh ngữ ở Úc, nhưng nó rất tốn kém, sau đó tôi nghe nhiều người châu Á sang Philippines để học tiếng Anh, vì vậy tôi bắt đầu tìm một trường ngôn ngữ ở đó. Tôi đã hỏi nhiều trung tâm tư vấn về trường Anh ngữ, vì tôi hy vọng học tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị, vì vậy tôi đã chọn AELC – American English Leaning Center. Tinh thần học tập của AELC được tự do, và giáo viên rất chuyên nghiệp. Vấn đề là học phí rất rẻ so với những người khác. Vì vậy, tôi quyết định mua vé máy bay và đăng ký học vào tháng Năm.
Khi tôi đến trường này, ấn tượng đầu tiên của tôi là quy mô của trường. Với mức học phí tôi bỏ ra – thật hơn cả mong đợi. Những ngày đầu tiên, tôi nhận lớp học, tập trung vào những điểm yếu mình cần khắc phục. Thứ nhất, các giáo viên rất tuyệt, bởi vì tôi có thể nói với giáo viên về việc thay đổi bài học phù hợp với tôi. Thứ hai, tôi có thể chọn các lớp học nhóm khi tôi có thời gian rảnh. Điều đó khiến tôi học hỏi nhiều hơn. hai điểm trên đã đủ để làm tôi cảm thấy rằng sự lựa chọn của tôi là đúng.

Trong AELC, ngoài việc học tập, học sinh cũng rất vui nếu có được cùng. Dù rằng mọi người đến từ các quốc gia khác nhau, chúng ta vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, và chúng tôi luôn cùng nhau giúp đỡ, chính vì như thế giúp trình độ tiếng Anh của tôi được cải thiện rất nhiều. Chúng tôi luôn kể về đất nước – văn hóa khi chúng tôi đi ăn tối với nhau. Khi gặp rắc rối, chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ, một ngày tôi bị đau dạ dày và tiêu chảy, và tôi cảm thấy không thoải mái, sau đó các sinh viên khác đã cho tôi thuốc và chăm sóc tôi. Tôi xúc động với mọi người và tôi thực sự thích nó ở đây rất nhiều.

Cuối cùng, tôi đã học được rất nhiều từ trường này không chỉ tiếng Anh mà còn cả kinh nghiệm và bài học trong cuộc sống có thể giúp tôi trong tương lai. Mọi người đều giống như gia đình ở đây, tôi sẽ nhớ thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp và nhân viên của tôi. Ngay cả khi tôi rời khỏi cơ thể, trái tim tôi vẫn ở trong AELC. Tôi hy vọng tôi có thể trở lại một ngày nào đó.

**English**

When I decided to go to Australia, I didn’t think about studying English in the Philippines. My friend told me, if I wanted to find a good job in Australia, I need to improve my English, so I started to look for a language school.

For the first time, Ifounda language school in Australia, but it was very expensive, then I heard many Asians go to the Philippines to study English, so I started to look for a language school there. I asked many agencies about language schools, because I hope to study English in a fun and enjoyable way, so I chose AELC– this school. AELC’s school spirit has freedom, and teachers are very professional. The point is that the tuition is very cheap compare to others. Therefore, I decided to buy a plane ticket and enter this school in May.

When I came to this school, my first impression was its size-it is small. In fact, I was disappointed.Then I started having classes, I felt this school wasnot bad at all. Firstly, the teachers were great, because I could tell the teachers about changing the lesson that suits me. Secondly, I could choose group classes when I had free time. That made me learn more. the above two points are already enough to make me feel that my choice is right.

In AELC, other than studying, the students are also very good to get along with.Even everyone comes from different countries, we can still communicate in English, and we always get together. It greatly helps my English to progress. We always talk about our counties, and where the good restaurant near our school is. Sometimes we went out to have dinner together. When we had trouble, we can help each other. For example, one day I had a stomachache and diarrhea, and I felt uncomfortable, then other students gave me medicine and took care of me. I am touched with everyone and I really like it in here very much.

Finally, I learned a lot from this school not only English but also experiences and lessons in lifethat can help me in the future. Everyone is like family here, I will miss my teachers, friends, fellow students, and the staff. Even I will leave physically, my heart stays in AELC. I hope I can come back someday.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *